PRIVACY

Privacy

Deze website (Pro99.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe uw gegevens worden beschermd.

Welke persoongegevens worden verwerkt?
Wanneer u via email contact opneemt en/of een partijfragement rapporteert, worden uw gegevens verwerkt. Deze verwerking gaat als volgt: Eventuele wensen en suggesties die u in uw email aankaart worden geanonimiseerd in onze software backlog opgenomen. Zodat deze website continu kan worden verbeterd. Uw email wordt na maximaal 30 dagen verwijderd. Uw email en gegevens wordt niet gedeeld met derden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Voor deze website is gebruik gemaakt van twee-factor-authenticatie en wachtwoorden met beveiligingsniveau "Hoog".

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:
Recht op inzage: U kunt inzage krijgen in de emails die wij van u hebben ontvangen. Zolang deze emails nog beschikbaar zijn (bewaartermijn maximaal 30 dagen).
Recht op verwijdering: U heeft het recht om uw verzonden email (eerder) te laten verwijderen.

Opmerking: Deze website richt zich momenteel alleen op historische dampartijen (van overleden spelers, gecontroleerd met spelerinformatie op Toernooibase). Deze persoongegevens vallen buiten de AVG. Privacy-regulation.eu/nl/grond-27-EU-AVG

Vragen:
Wanneer u vragen heeft over dit privacystatement dan kunt u contact opnemen.